counterliczniki

Nowe życie - Laudatedominum

LAUDATE
DOMINUM
Przejdź do treści

Menu główne:

Nowe życie

Ewangelizacja > 2016
Nowe życie w Chrystusie

Duch Święty daje nowe życie w Chrystusie:
Chrzest w Duchu Świętym otwiera serce człowieka w podniosły sposób na osobistą relację z Bogiem Ojcem i Synem. Innymi słowy, wierzący doświadcza Trynitarnego życia Bożego w sobie samym.
Skutkiem tego jest pragnienie znalezienia wielu powodów, by nieustannie Bogu dziękować i uwielbiać Ojca i Syna, za każde wydarzenie we własnym życiu
Z przypływem Ducha, człowiek zaczyna coraz bardziej i bardziej doceniać moc sakramentów i będzie żył w tym osobistym doświadczeniu.
Duch uzdolni człowieka do wejścia w braterską więź z innymi chrześcijanami, ukazując wielki szacunek i respekt dla Kościoła i jego autorytetu.
Duch wprowadzi w człowieka wielkie pragnienie słuchania Słowa Bożego, Pisma św. Czytanie Biblii stanie się całkiem znaczącym i żywym, otwierając człowieka na Boży plan.
Przez napełnienie Duchem człowiek będzie bardziej świadomy aktywności szatana i tego jak się temu przeciwstawić. Moc Ducha będzie chronić człowieka wobec ataków złego.
Przez chrzest w Duchu Świętym człowiek zacznie się więcej modlić. Duch Święty w nim będzie wznosił serce człowieka ku Bogu i umożliwi mu uwolnienie ze słabości w modlitwie.
Duch daje mądrość, aby bardziej poznać Boga, siebie samego i innych. Różne tajemnice zostaną objawione.
Chrzest w Duchu wznosi człowieka do sfery duchowej, gdzie doświadcza on swego życia chrześcijańskiego w sposób silniejszy, bardziej efektywny i bez kompromisów.
Duch miłości umożliwia człowiekowi rozpoznanie Jezusa w innych oraz dodawanie im odwagi w poświęcaniu swego życia w trosce o innych.
Moc Ducha wzmacnia człowieka do mówienia innym o Jezusie w taki sposób, aby stawali się wierzącymi. Pojawi się autentyczny entuzjazm
Duch wzmacnia i wyposaża człowieka różnymi darami i charyzmatami (więcej o tym w następnych rozdziałach). Duch pomaga człowiekowi tworzyć grupy modlitewne, uczęszczać na grupy modlitwy, odwiedzać chorych w domu czy w szpitalu i modlić się za nich o uzdrowienie.
Z doświadczenia owoców Ducha poprzez chrzest w Duchu, człowiek stanie się radośniejszy, pełen spokoju i mocy. Nawet w czasach cierpienia i odrzucenia będzie wzmacniany w bliskim naśladowaniu Jezusa.
Z mocą Ducha, Jezus staje się centrum życia człowieka, z konsekwencją taką, że przeżywa się swoje życie w - z - przez Chrystusa i dla Chrystusa. Chrystocentryczne życie umożliwia wzrastanie w Chrystusie i stawanie się jak Chrystus dzięki prawdziwej transformacji; przez działanie Ducha ktoś jest w stanie powiedzieć, ‚żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus‘.
Duch Święty przynagla człowieka do życia w świętości. Jest to prawdziwe powołanie chrześcijańskie. Zamieszkiwanie Ducha umożliwi człowiekowi przezwyciężenie ciała, świata i szatana, gdyż mając głębokie doświadczenie świętości w sobie, będzie on przenosił to na innych przez słowa i czyny. Duch świętości w wierzącym da innym moc i światło.
Duch pomaga człowiekowi we wspomaganiu dzieł ewangelizacji, nie tylko przez dziesięcinę, lecz na wiele innych sposobów.
Dzięki Duchowi człowiek może właściwie dostrzec swoje powołanie w życiu i przyjąć to, jako wolę Bożą oraz znaleźć w tym szczęście.


Quelle: "Eureka", Fr.James Manjackal
"Chwalcie Pana z niebios" Ps. 148,1

 Kiedy chwalisz Pana?Ja, w każdą środę!Masz talent muzyczny?Przyjdź do nasi użyj go na chwałę Bożą! 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego