counterliczniki

Post czy dieta - Laudatedominum

LAUDATE
DOMINUM
Przejdź do treści

Menu główne:

Post czy dieta

Archiwum
 
Post czy dieta?

 
W okresie Wielkiego Postu Kościół zachęca wiernych do wzmożonej modlitwy, postu oraz jałmużny.

 
Są to trzy uczynki miłosierdzia, trzy wymiary miłości:
wobec bliźniego - miłosierdzie,
wobec Boga -modlitwa
wobec siebie – post.

 
Post jest odpowiedzialnością za własne zdrowie: ciała, psychiki i ducha.

 
Post jest nastawiony na to, aby człowiek spożywał tylko tyle, ile jest mu potrzebne do życia
i sprawności umożliwiającej działanie.

 
Świat zastąpił post dietą i przejął nad nią kontrolę.
Dieta jest ukierunkowana na zdrowie i  jest często manipulowana.

 
Post ma motywację religijną i jest nastawiony na to, by zrezygnować ze wszystkiego, co szkodzi.

 
W Ewangelii post jest święty, a dieta jest tylko dobra.

 
Szkodliwy jest brak spożywania posiłków i szkodliwe jest obżarstwo…

 
W szkole Jezusa post jest bardzo ważny, ponieważ jest kamieniem węgielnym miłości wobec samego siebie oraz jest warunkiem zwycięstwa nad szatanem.
Jezus nie tylko mówił o poście, ale rozpoczynając publiczną działalność i przygotowując się do walki
z księciem tego świata, sam przeszedł przez czterdzieści dni ścisłego postu.
Jezus po takim poście powiedział:
„nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem,
które pochodzi z ust Boga” (Mt 4.4)

 
Rezygnacja z pokarmu jest pomocą w spotęgowaniu głodu słowa Bożego,
a ono jest pokarmem zdrowych.
Chodzi o usłyszenie tego, czego Bóg ode mnie w danej chwili potrzebuje.
Jezus powiedział Apostołom: „Moim pokarmem jest pełnienie woli Ojca”.

Kto pełni wolę Ojca, nie ulegnie żadnej pokusie, bo jest z Bogiem.
Kto zostaje sam, karmi się tym, co mu chytrze podaje świat,
aby go zniewolić, doprowadzić do choroby i śmierci.
 
 
Wszystkie zniewolenia oparte są na braku postu. Chodzi nie tylko o spożywanie pokarmu, ale o wszystko, czym człowiek się karmi: narkotyki, pornografia, lekomania i inne uzależnienia.

 
Post jest lekarstwem na wszystkie uzależnienia.
Post jest szkołą mocnej woli.

 
Dlaczego post o chlebie i wodzie?

 
Post o chlebie i wodzie ma związek z Eucharystią, Chlebem Życia.
Jezus powiedział: „Jestem Chlebem Życia”.
Poszcząc o chlebie i wodzie będziemy uczyć się coraz pełniej przyjmować
Chleb Życia,
będziemy coraz pełniej otwierać się na życie wieczne.
Będzie nas ono coraz bardziej wypełniać.
Zapewnia nas o tym Matka Boża „Wtedy pokój z waszego serca popłynie
jak rzeka na cały świat”
(Medjugorje 25.02.1991)

 
W tym czasie miejmy na uwadze słowa Jezusa:
„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.
Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.
Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,
aby nie ludziom pokazać, że pościsz,
ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój , który widzi w ukryciu, odda tobie”
z Ewangelii wg św. Mateusza.


W artykule wykorzystano fragmenty wywiadu z ks. Edwardem Staniakiem opublikowanym w "Któż jak Bóg" nr2/2017
oraz  "Wyzwolenie i uzdrowienie przez post" Siostry Emmanuel
 
"Chwalcie Pana z niebios" Ps. 148,1

 Kiedy chwalisz Pana?Ja, w każdą środę!Masz talent muzyczny?Przyjdź do nasi użyj go na chwałę Bożą! 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego