counterliczniki

Różaniec fatimski - Laudatedominum

LAUDATE
DOMINUM
Przejdź do treści

Menu główne:

Różaniec fatimski

Fatima
 
TAJEMNICE RADOSNE

 
Zwiastowanie
„Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego Praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”/Łk 4, 30 – 33/ …….
 
A teraz Maryjo razem z Tobą chcemy się przenieść do Nazaretu.  Jesteś skupiona na modlitwie i nagle Anioł przychodzi do Ciebie, aby oznajmić Ci wolę Bożą, którą Ty przyjmujesz bez wahania, mimo, że nie wszystko rozumiesz  mówisz: FIAT …… czy ja czynię podobnie?
 
MARYJO PRZEPRASZAMY CIĘ  ZA GRZECHY PRZECIW TWEMU NIEPOKALANEMU POCZĘCIU!
 

Nawiedzenie Elżbiety
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę
/Łk 1, 39 – 40/ ………
 
Maryjo, Ty biegłaś do swojej krewnej Elżbiety z wielką radością i pośpiechem. Wychwalałaś Pana za Jego dobroć i miłosierdzie ………..  W duchu wynagrodzenie Twemu Niepokalanemu Sercu,  chcemy Cię przepraszać za wszystkie nasze słabości, wołając: Maryjo ratuj nasze rodziny! ……
 
MARYJO,  PRZEPRASZAMY CIĘ ZA GRZECHY PRZECIW TWEMU DZIEWICTWU!
 

Narodzenie Pana Jezusa
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i co nam Pan oznajmił”
/Łk 2, 15/ ……….
 
O Niepokalana! Pozwól, że teraz zasłucham się w Twoją betlejemską opowieść, by głębiej zrozumieć, że jesteś Matką Boga i naszą najlepszą Matką! Maryjo, widzimy Cię teraz pochyloną nad Dzieciątkiem, widzimy, jak tulisz do Serca maleńkiego Jezusa. Z pokorą i ufnością prosimy, weź w swoje Matczyne ręce nasze sprawy… Naucz mnie być Twoim dobrym dzieckiem ……..
 
MARYJO,  PRZEPRASZAMY CIĘ ZA GRZECHY PRZECIW TWEMU BOŻEMU MACIERZYŃSTWU!
 

Ofiarowanie Pana Jezusa
„Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic, albo dwa gołębie zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego./Łk 2, 24/ …….. „Kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili małego Jezusa, by wypełnić odnoszące się do Niego przepisy Prawa. On wziął Go na ręce i wielbił Boga ….Łk 2, 27 – 28/
 
Pozwól,  o Matko Najświętsza, niech się chwilę zamyślę: a ja, spoglądając na innych, czy umiem zobaczyć w nich Jezusa? ……….
 
MARYJO,  PRZEPRASZAMY CIĘ ZA GRZECHY PRZECIW MARYJNEMU WYCHOWANIU DZIECI!
 

Znalezienie Pana Jezusa
„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał im się i zadawał pytania”/Łk 2, 46/ …..
 
Włączając się w praktykowanie pierwszych sobót miesiąca w duchu wynagrodzenie za grzechy ludzkości i zachęcając innych do modlitwy – wypełniamy Twoje polecenia. Pomagaj nam Maryjo, bo bez Twojej pomocy nic nie możemy uczynić ……..
 
MATKO,  BOŻA FATIMSKA PRZEPRASZAMY CIĘ ZA WSZYSTKIE BLUŹNIERSTWA, KTÓRE BEZPOŚREDNIO ZNIEWAŻAJĄ TWOJE OBLICZE W ŚWIĘTYCH  WIZERUNKACH!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TAJEMNICE ŚWIATŁA

 
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 
„Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”/Łk 3, 21 – 22/ …….
 
Jeśli na chrzest Jezusa w Jordanie spojrzymy jako na tajemnicę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, to ujrzymy: miłość, oddanie,
zapomnienie o sobie i posłuszeństwo Bogu …….Zastanówmy się teraz …. Czy pamiętam datę swojego chrztu?
 
MARYJO,  ZACHOWAJ I POMNAŻAJ W NAS WIARĘ W TWOJE NIEPOKALANE POCZĘCIE!
 

Objawienie siebie na weselu Kanie
 
„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:< Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie>”/J 2, 5/
 
Maryjo, wyobrażam sobie wielkie zatroskanie gospodarzy wesela, na ucztę przybyło tak wiele osób, a zabrakło wina ….
Ten smutek, zmartwienie Ty , Matko, zauważyłaś i u Syna szukasz pomocy dla nich. Maryjo, tak jak kiedyś użalałaś się do Jezusa „wina nie mają”,
dziś zapewne mówisz do Jezusa: Miłości nie mają”, rodziny się rozpadają …..I do nas, Matko Najświętsza, kierujesz słowa:
”Zróbcie wszystko cokolwiek  Syn mój wam powie” …… A ja, czy robię wszystko, co poleca mi Jezus? ……
 
MARYJO,  ZACHOWAJ I POMNAŻAJ W NAS WIARĘ W TWOJE TRWAŁE DZIEWICTWO!
 

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 
„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.  Mówił < Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”>
/ Mk 1, 14/ …….
 
„Królestwo Boże jest w nas! I ciągle mamy stawać się Jego dziedzicami i uczestnikami” …. Maryjo ucz nas dobrze to rozumieć….. Maryjo, Matko Miłosierdzia, czy my idziemy śladami Twojego Syna, czy wprowadzamy w życie Jego naukę …….
 
NIEPOKALANA, ZACHOWAJ I POMNAŻAJ W NAS WIARĘ W TWOJĄ RZECZYWISTĄ GODNOŚĆ MATKI BOŻEJ!
 

Przemienienie na Górze Tabor
 
„Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana zaprowadził ich na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich”/Mt 17, 1 – 2/
 
Maryjo i my codziennie wspinamy się na nasze góry przemienienia …… Wiem,  Matko, chcesz nam powiedzieć, że Góra Tabor to nie miejsce odpoczynku, ani miejsce stałego zamieszkania. Góra Tabor jest jak wieża. Trzeba na nią wejść, by zobaczyć wspaniały widok. Trzeba się nim nacieszyć.
Ujrzeć tam Światło i zejść z góry, by już biec drogą miłości Boga i bliźniego …….
 
MARYJO, ZACHOWAJ I POMNAŻAJ W NAS CZEŚĆ I MIŁOŚĆ DO TWOICH ŚWIĘTYCH WIZERUNKÓW!
 

Ustanowienie Eucharystii
 
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Zaprawdę, zaprawdę powiadam  wam: jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”./J 6, 51 – 53/ ……
 
Matko Najświętsza, to niepojęte – w  maleńkiej  kruszynie  Chleba – Cały Jezus! Eucharystia – to Chleb.  To  Bóg wśród nas, Pan nieba i ziemi. On się nam daje  w nieskończonej miłości. Bóg daje nam Siebie. A my, co dać możemy? ….
 
MATKO BOŻA FATIMSKA, ROZPAL W NAS GŁĘBOKIE NABOŻEŃSTWO I MIŁOŚĆ DO CIEBIE!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TAJEMNICE BOLESNE
 

Modlitwa w Ogrójcu
 
„Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił. A Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię”./Łk22, 44/ …….
 
Matko Najświętsza, jakże wymowne są dla nas słowa Jezusa w Ogrójcu :”Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę wypić,
niech się stanie wola Twoja!” …. Mają one wieloraką wymowę. Świadczą o miłości i posłuszeństwie Chrystusa Bogu Ojcu. Świadczą o prawdzie Jego cierpienia i cierpienia  z miłości do nas…… Matko Najświętsza, Ty znasz nasze cierpienie, nadzieje, zmagania pomiędzy dobrem a złem,
światłością i ciemnością. Przyjmij nasze wołanie i przyjdź nam z pomocą. Tobie zawierzamy wszystko!
 
W POKORZE SERCA PRZEPRASZAMY CIĘ ZA GRZECHY PRZECIWKO TWEMU NIEPOKALANEMU POCZĘCIU!.
 

Biczowanie Pana Jezusa
 
„Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie”/Iz 53, 5/
 
Matko Najświętsza, Jezus był tak straszliwie biczowany za moje grzechy. Ty wiesz, że ludzka  natura jest skłonna do uległości, do zła. Matko Boża Fatimska, zapewne boli Cię, że wezwanie do pokuty, nawrócenia i modlitwy w dzisiejszych czasach nie spotyka się z takim przyjęciem jak powinno!  Twoje Serce boleje,  że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia ……
 
MARYJO, PRZEPRASZAMY CIĘ ZA GRZECHY PRZECIW TWEMU TRWAŁEMU DZIEWICTWU
 

Cierniem ukoronowanie
 
„Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym”/J 19, 5/
 
W objawieniach z Fatimy słyszymy: „ Miej współczucie z tym sercem otoczonym cierniem „….. i słowa: ”Przynajmniej Ty  staraj się te ciernie powyciągać” ….  Trzeba nam się zamyślić, czy wypełniamy to orędzie fatimskie …..  „O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężać  grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi …… Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem  wszystkich ludzi …..
Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich Światło Nadziei” ….
 
MARYJO, TWEMU NIEPOKALANEMU SERCU CHCEMY DZIŚ WYNAGRODZIĆ ZA GRZECHY  PRZECIW TWEMU BOŻEMU  MACIERZYŃSTWU!
 

Niesienie krzyża
 
„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota”/J 19, 17/
 
Matko Najświętsza spod krzyża, czy my to wszystko zrozumieliśmy, czy uświadomiliśmy sobie, że droga do zbawienia zawsze  wiedzie przez krzyż, czy nauczyliśmy się go nieść ….. „O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi, aby nie był daremny Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, aby nie utracił świadomości grzechu i umiał głębiej ufać Bogu <bogatemu w miłosierdzie>, by z własnej woli spełniał dobre czyny, , które Bóg przygotował i żył ku chwale Jego majestatu…..  Jak ja spoglądam na Krzyż Jezusa? ……
 
MARYJO, PRZYJMIJ NASZĄ MODLITWĘ W DUCHU WYNAGRODZENIE TWEMU NIEPOKALANEMU SERCU
ZA GRZECHY PRZECIW MARYJNEMU WYCHOWANIU DZIECI!
 

Ukrzyżowanie
 
„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:< Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Mojego>. Po tych słowach wyzionął ducha”/Łk23, 46/
 
Matko, Ty wiesz, że nam tak trudno pogodzić to, co przed i za progiem śmierci. Umieją to tylko święci. Nie bać się śmierci!. Czekać na nią z radością, jak na długo oczekiwane spotkanie ….. Niech słowa Jego Testamentu będą dla nas nadzieją:” Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan wasz przybędzie”/Mt 24, 42/ …. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza.
 
MATKO BOŻA FATIMSKA, ROZPROMIEŃ WE WSZYSTKICH SERCACH ŻAR MIŁOŚCI I DOSKONAŁEGO DO CIEBIE NABOŻEŃSTWA
– PRAKTYKOWANIA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TAJEMNICE CHWALEBNE

 
Zmartwychwstanie
 
„A Jezus rzekł do nich: <Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie Moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą>”/Mt 28, 10/
 
Od godziny śmierci Chrystusa aż po poranek Wielkanocny tylko Ty , Maryjo, zachowałaś wiarę w Jezusa….. Od Ciebie chcę się uczyć bezgranicznego zawierzenia Bogu.. ….  Maryjo, Ty w Fatimie prosiłaś o praktykowanie nabożeństwa do Twego Niepokalanego Serca i jeśli apel nieba pozostanie
bez odpowiedzi, to bezbożna propaganda rozszerzy swe nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła …… Matko, czy tak się dzieje? ……Wierzymy głęboko, że Twoje Niepokalane Serce zjednoczone z Sercem Jezusa ocali świat.  Siostra Łucja modliła się za Papieża, cierpiała za Niego i ofiarowała za Niego swoje życie. …. Dziś  my chcemy modlić się o nawrócenie grzeszników i o wynagrodzenie Twemu Niepokalanemu Sercu.
 
MATKO NAJŚWIĘTSZA, PRZEPRASZAMY CIĘ ZA GRZECHY PRZECIW TWEMU NIEPOKALANEMU POCZĘCIU!
 

Wniebowstąpienie
 
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”/Mt 28, 20/
 
Matko Najświętsza , na oczach uczniów Jezus odszedł do nieba.  W pierwszą sobotę miesiąca  2 kwietnia 2005 roku cały świat na modlitwie żegnał Jana Pawła II  mówiąc: „Do zobaczenia w raju.” Wiemy, że najpewniejszą drogą do nieba jest Boże miłosierdzie, którego szafarką Bóg uczynił Ciebie, Maryjo…… dlatego pełni ufności modlimy się: „Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas
w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.  Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie zawsze odnajdowali źródło nadziei.
Ojcze  Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata”
 
MATKO BOŻA FATIMSKA, PRZEPRASZAMY CIĘ ZA GRZECHY PRZECIW TWEMU DZIEWICTWU!
 

Zesłanie Ducha Świętego
 
„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali: Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jedn. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić  językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić>”/Dz 2, 2 – 4/
 
Maryjo w dniu Pięćdziesiątnicy  razem z Apostołami trwałaś na modlitwie. Dziś zapraszamy Cię do modlitwy z nami. Wspieraj nas Matko, bo aby świat stawał się  lepszy potrzeba nam wiele modlitwy i zawierzenia Tobie do końca …… Pytasz, jaka jest nasza wiara? Czemu śpicie?
Wstańcie i módlcie się,  abyście nie ulegli pokusie!  Wspieraj nas Matko!
 
ZGROMADZENI NA MODLITWIE PRZEPRASZMY CIĘ, MARYJO, ZA GRZECHY PRZECIW TWEMU BOŻEMU MACIERZYŃSTWU!
 

Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny
 
„Cała godność we wnętrzu córki królewskiej, okrytej płaszczem przetykanym złotem”/Ps 45, 14/
 
Maryjo Wniebowzięta pytasz nas: Czy wierzysz, że mój Syn wstąpił do nieba i pozostawił za Sobą Jego bramy otwarte dla każdego?....
Tak, wierzę w to mocno!   Maryjo, Matko Nadziei, bądź z nami na naszych drogach!   Naucz nas głosić Boga Żywego;  pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, Jedynemu Zbawcy: spraw,  byśmy służyli bliźniemu,  otwierali się na potrzebujących,  wprowadzali pokój,  
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy:  Wstawiaj się za nami.
 
O WNIEBOWZIĘTA, TWOJE NIEPOKALANE SERCE JEST BRAMĄ DO JEZUSA, NIECH KAŻDE: „ZDROWAŚ MARYJO…” BĘDZIE WYNAGRODZENIEM ZA BLUŹNIERSTWA TYCH, KTÓRZY W SERCA DZIECI WPROWADZAJĄ  WZGARDĘ I NIENAWIŚĆ DO CIEBIE!
 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
 
„Księżyc pod jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”/ Ap12, 1/
 
Maryjo razem z Tobą chcemy się teraz pochylić nad tajemnicą Twojego ukoronowania na Królową Nieba i Ziemi….
Otwieram Biblię, jej pierwsze słowa: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię …”/Rdz 1, 1/.
Na ostatnich stronach Apokalipsy czytam:” I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły …”/Ap 21, 1/  
Słowo FIAT otwiera i zamyka cały różaniec…… Ty Matko Mówisz: „Niech mi się stanie według słowa Twego” w czasie Zwiastowania” ……
Jak mamy to rozumieć? …. Matko Najświętsza,  Ty w nasze serca wlewasz nadzieję, że w naszym życiu wszystko to jest możliwe,
jeśli Ty będziesz naszą Królową,  jeśli zaprosimy Cię do naszego życia, do naszej modlitwy i jeśli całkowicie wszystko Tobie oddamy, zawierzymy do końca!  Maryjo, Królowo nasza, Drogo do świętości, pomóż nam, byśmy wiernie kroczyli  drogami Twego Syna!.
 
MATKO NAJŚWIĘTSZA, PRZEPRASZAMY CIĘ ZA GRZECHY PRZECIW TWIOM MARYJNYM WIZERUNKOM!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"Chwalcie Pana z niebios" Ps. 148,1

 Kiedy chwalisz Pana?Ja, w każdą środę!Masz talent muzyczny?Przyjdź do nasi użyj go na chwałę Bożą! 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego