counterliczniki

Spotkanie Misjonarzy Miłosierdzia w Rzymie 8-11 IV 2018 - Laudatedominum

LAUDATE
DOMINUM
Przejdź do treści

Menu główne:

Spotkanie Misjonarzy Miłosierdzia w Rzymie 8-11 IV 2018

Posługa Misjonarzy Miłosierdzia - wciąż aktualna!
Rzym: misjonarze miłosierdzia kontynuują swoją posługę.
Drugie spotkanie papieża Franciszka z misjonarzami miłosierdzia z całego świata dobiegło końca 11 kwietnia 2018 r. Ustanowieni z okazji Jubileuszu Miłosierdzia spotkali się ponownie w Rzymie w liczbie 550.
Pierwsze spotkanie, przy okazji ustanowienia odbyło się w 2016 r. na początku Wielkiego Postu. Wtedy to papież, pragnąc dać nowy impuls rozumieniu i sprawowaniu sakramentu pojednania w całym Kościele jako zbawczego spotkania z Chrystusem, rozesłał ich, by byli świadkami bliskości Boga i jego sposobu miłości. Sakrament ten nie jest łatwy z powodu przeszkód, które ludzie stawiają, by prosić o przebaczenie (wstyd, wina, ból, itd.), czy też trudności w dostępie do spowiednika.
Misjonarze miłosierdzia mają mu się poświęcać przynosząc światu przebaczenie, pokój i przyjęcie przez Boga, który na nas zawsze czeka. Powinni być także znakiem tego dla całego Kościoła, kapłanów i wiernych. Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia papież przedłużył ich mandat, a teraz 550 z nich zebrało się w Rzymie na modlitwę, refleksję i dzielenie się doświadczeniami.
Zjad rozpoczęł się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na placu św. Piotra. Następnie przez trzy dni misjonarze uczestniczyli w spotkaniach na Uniwersytecie Laterańskim i w Watykanie. We wtorek, 10 kwietnia odbył się wykład Ojca Świętego, a następnie osobiste spotkanie z nim każdego misjonarza i wspólna celebracja Eucharystii w bazylice św. Piotra.
W swojej homili Franciszek podkreślił dwa fundamentalne aspekty służby jako misjonarz miłosierdzia: być zrodzonym z Ducha i życie wspólnoty. Zadaniem misjonarza jest służyć ludziom, by „rodzili się ponownie” i służba wspólnotom, aby mogły żyć zgodnie z przykazaniem miłości. Papież zaznaczył, że ktokolkwiek ogłasza miłosierdzie, musi sam jako pierwszy „narodzić się na nowo”, nie jak Nikodem, który nie rozumiał logiki Boga, łaski i miłosiedzia. Również nie jako przechowalnia nadzwyczajnego charyzmatu, ale jako normalni kapłani, pokorni, zrównoważeni, ale zdolnie nieustannie odnawiać się przez moc Ducha.
Odnośnie wspólnoty papież zauważył, że Umarły i Zmartwychwstały Pan jest siłą, która tworzy komunię, jak to się stało w pierwszej wspólnocie w Jerozolimie, która żyła jako jedno w wierze i jako wzór dla świata ustanowiony przez Boga.

o. Laureano Del Otero CSsR, misjonarz miłosierdzia, Albania

Quelle: www.zyciezakonne.pl
Kilka zdjęć ze spotkania Papieża Franciszka z Misjonarzami Miłosierdzia  w Rzymie w dniach 8-11 IV 2018Więcej informacji w języku angielskim oraz zdjęcia i video w linku poniżej:

"Chwalcie Pana z niebios" Ps. 148,1

 Kiedy chwalisz Pana?Ja, w każdą środę!Masz talent muzyczny?Przyjdź do nasi użyj go na chwałę Bożą! 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego